Развернуть/Свернуть блок Фонды

                       

Narva Täiskasvanute kooli e-õppe kursused on valminud meetme „Täiskasvanud elanikkonna

kompetentside arendamine“ tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine
tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“ projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ raames (2016-2018).
Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- jaTeadusministeeriumi
poolt ning see on tasuta kõigile, kes soovivad  seda kasutada.Kursuste materjalid on mõeldud
täiskasvanud õppijatele. E-õppe kursuste materjad vastavad põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale.
Head õppimist!   
Narva Täiskasvanute Kooli meeskond
Narva Täiskasvanute Kooli kursustele registrimiseks kirjutage kiri aadressile marjanab@mail.ru
 
Развернуть/Свернуть блок Войти
Вход в систему
Пароль
Оставаться в системе
 
Развернуть/Свернуть блок Выбранные курсы
Данные не найдены
 
Развернуть/Свернуть блок Системные новости
Нет объявлений
 
Развернуть/Свернуть блок Курсы
 
Нажмите, чтобы переключить 111
 
Записаться Kurs k testu 111
 
Нажмите, чтобы переключить Ajalugu
 
Нажмите, чтобы переключить 10 Klass
 
Записаться Digiõpetus 10 kl. 1-1 kurs Eesti muinasaeg
Записаться Digiõpetus 10 kl. 1-2 kurs Keskaeg Eesti alal
 
Нажмите, чтобы переключить Bioloogia
 
Записаться 11 Klass Bioloogia
Записаться 12 Klass Bioloogia
 
Нажмите, чтобы переключить 12 Klass
 
Записаться 4 курс
 
Нажмите, чтобы переключить Eesti Keel
 
Записаться 1.kursus. Pere ja kasvatus. Haridus.
Записаться 12 Klass
 
Нажмите, чтобы переключить 10 Klass
 
Нажмите, чтобы переключить 2. kursus
 
Записаться Tööelu
 
Нажмите, чтобы переключить 3. kursus
 
Записаться Keskkond ja tehnoloogia.
 
Нажмите, чтобы переключить 11 Klass
 
Нажмите, чтобы переключить 4. kursus
 
Записаться Inimene kui looduse osa
 
Нажмите, чтобы переключить 5. kursus
 
Записаться Inimene kui indiviid
 
Нажмите, чтобы переключить 6. kursus
 
Записаться Inimeste suhtlus. Ühiskond kui eluavalduste kogum
 
Нажмите, чтобы переключить 12 Klass
 
Записаться Kultuur ja looming
 
Нажмите, чтобы переключить 8. kursus
 
Записаться Kultuuritraditsioonid ja tavad
 
Нажмите, чтобы переключить 9. kursus
 
Записаться Eesti ja maailm
 
Нажмите, чтобы переключить Eesti keel (valikaine)
 
Записаться 1. kursus Grammatika. Nimisõnad.
Записаться 2. kursus. Grammatika. Tegusõnad.
Записаться 3. kursus. Inimene ja ühiskond
 
Нажмите, чтобы переключить Eesti kirjandus
 
Записаться 7. Eesti kirjanikud
 
Записаться 5 kurs
 
Нажмите, чтобы переключить Enlgise keel
 
Нажмите, чтобы переключить 10 Klass
 
Записаться 1st Course (35 hours)
Записаться 2nd Course (35 hours)
 
Нажмите, чтобы переключить 11 Klass
 
Записаться 3rd Course (35 hours)
 
Нажмите, чтобы переключить 12 Klass
 
Записаться 4th Course (35 hours)
Записаться 5th Course (35 hours)
 
Нажмите, чтобы переключить Füüsika
 
Нажмите, чтобы переключить 12 Klass
 
Записаться КОСМОЛОГИЯ
 
Нажмите, чтобы переключить Geograafia
 
Нажмите, чтобы переключить 9 kl
 
Записаться Geogr 9 kl
 
Нажмите, чтобы переключить Kunts
 
Записаться 10 klass kunts
Записаться 11 klass kunts
Записаться 12 klass kunts
Записаться 9 klass kunts
 
Нажмите, чтобы переключить Matemaatika
 
Нажмите, чтобы переключить 10 Klass
 
Записаться 1-3 kurs
 
Нажмите, чтобы переключить 11 Klass
 
Записаться 4-6 kurs
 
Нажмите, чтобы переключить 12 Klass
 
Записаться 7-9 kurs
 
Нажмите, чтобы переключить Muusika
 
Нажмите, чтобы переключить 10 Klass
 
Записаться 1. moodul „Muusika väljendusvahendid”
Записаться 2. moodul „Keskaja muusika“
Записаться 3. moodul „Renessanss“
Записаться Digiõpetus 10.klaas
 
Нажмите, чтобы переключить 11 Klass
 
Записаться Digiõpetus 11.klaas
 
Нажмите, чтобы переключить 12 Klass
 
Записаться Digiõpetus 12.klaas
 
Нажмите, чтобы переключить 9 Klass
 
Записаться Digiõpetus 9.klaas
 
Нажмите, чтобы переключить Saksa keel
 
Нажмите, чтобы переключить 10 Klass
 
Записаться Deutsch: Kurs 1 (35 Stunden)
Записаться Deutsch: Kurs 2 (35 Stunden)
 
Нажмите, чтобы переключить 11 Klass
 
Записаться Deutsch: Kurs 3 (35 Stunden)
 
Нажмите, чтобы переключить 12 Klass
 
Записаться Deutsch: Kurs 4 (35 Stunden)
Записаться Deutsch: Kurs 5 (35 Stunden)
 
Нажмите, чтобы переключить Test категория
 
Записаться тест урок 2
 
Записаться Для тест
 
Нажмите, чтобы переключить Tutorials
 
Записаться eFront
 
Нажмите, чтобы переключить Vene keel
 
Нажмите, чтобы переключить 10. klass
 
Записаться I курс «Язык-общество- культура»
Записаться II курс «Практический русский язык (корректировочный курс по орфографии и пунктуации)»
 
Нажмите, чтобы переключить 11. klass
 
Записаться III курс «Текст. Стилистика текста»
Записаться IV курс «Практический русский язык (Культура речи)»
 
Нажмите, чтобы переключить 12. klass
 
Записаться V курс «Практический русский язык (Восприятие и создание устного текста)»
Записаться VI курс «Практический русский язык (Восприятие и создание письменного текста)»