Развернуть/Свернуть блок Войти
Вход в систему
Пароль
Оставаться в системе
 
Развернуть/Свернуть блок Выбранные курсы
Данные не найдены
 
Развернуть/Свернуть блок Информация для курса "1.kursus. Füüsikalise looduskäsitluse alused. 10.klass"
Язык: Pусский
Уроки курса: 1. tund. Mis on füüsika? Loodusteadused., 2. tund. Tunnetusprotsess füüsikas., 3. tund. Makro-, mikro- ja megamaailm., 4. tund. Mõõtmine., 5. tund. Iseseisevtöö teemal "Mõõtmine". , 6. tund. Mõõtmised ja mõõteseadused. , 7.tund. Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (SI)., 8.tund. Vanade ja vähemlevinud mõõtühikutega tutvumine ja rakendamine., 9.tund. Mõõtmise täpsuspiirid ja mõõtemääramatus., 10.tund. Mõõtemääramatus., 11.tund. Füüsilised mudelid., 12. tund. Nähtuse mudeli loomine., 13.tund Füüsikalised objektid ja suurused., 14. tund. Füüsikalised objektid ja suurused., 15.tund. Skalaarsed ja vektoriaalsed suurused., 16. tund. Skalaarsed ja vektoriaalsed suurused., 17. tund. Kiirus. Liikumise suhtelisus., 18. tund. Liikumise üldmudelid. Kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, võnkumine, laine. , 19.tund. Aine ja väli. , 20.tund. Newtoni III seadus. , 21.tund. Kiirendus, inertsus, mass. Newtoni II seadus. , 22.tund. Newtoni II seaduse rakendus. Newtoni I seadus., 23.tund. Newtoni I seadus., 24.tund. Newtoni I seadus., 25. tund. Töö ja energia., 26.tund. Võimsus ja kasutegur. , 27. tund. Ülesannete lahendamine., 28. tund. Füüsikalised mudelid., 29.tund. Põhjuslikkus ja juhuslikkus., 30.tund. Printsiibid füüsikas ja atomistika., 31.tund. Teised füüsikalised printsiibid., 32.tund. Absoluutkiiruse printsiip., 33.tund. Terviklik kaasaegne füüsikaline maailmapilt., 34.tund. Aatomimuudel., 35.tund. Kordamine, 36. tund. Füüsikalise looduskäsitluse alused.
Записаться Записаться
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Boriss Belyi, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Записаться Записаться