Развернуть/Свернуть блок Войти
Вход в систему
Пароль
Оставаться в системе
 
Развернуть/Свернуть блок Выбранные курсы
Данные не найдены
 
Развернуть/Свернуть блок Информация для курса "1 kursus. Uusaegse helikeele kujunemine. Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 10.klass"
Язык: Pусский
Уроки курса: 1.tund. Eneseväljenduse kunst. Muusika väljendusvahendid. 10.klass., 2.tund. Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust. Gregooriuse laul. 10.klass, 3.tund. Missa. 10.klass, 4.tund. Mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine.10.klass, 5.tund. Rüütlikultuur. 10.klass., 6.tund. Kontrolltöö nr. 1 Keskaja muusika., 7.tund. Renessanss. Polüfoonilise muusika areng. 10.klass, 8.tund. Ilmalik laul, seltskonna- ja instrumentaalmuusika. 10.klass, 9.tund. Reformatsioon ja muutused kirikumuusikas. 10.klass, 10.tund. Kontrolltöö nr. 2 Renessanss. 10.klass, 11.tund. Barokk.10.klass, 12. tund. Barokiajastu vokaalmuusika. Ooperi kujunemine. 10.klass, 13.tund. C.Monteverdi ja tema ooperid. 10.klass, 14.tund. Pillid ja instrumentaalmuusika. 10.klass, 15.tund. Tähtsamad instrumentaalmuusika vormid. 10.klass, 16.tund. A.Vivaldi ja tema instrumentaalkontserdid.10.klass, 17.tund. J.S. Bach. Elu ja looming. 10.klass, 18. tund. J.S.Bachi instrumentaalmuusika. Orelimuusika. 10.klass, 19.tund. J.S.Bachi vokaalmuusika. 10.klass, 20. tund. G.F. Händel. Elu ja looming. 10.klass, 21.tund. G.F. Händel. Viimased teosed. 10.klass, 22.tund. Kontrolltöö nr. 3 "Barokk". 10.klass, 23.tund. Klassitsism. Ülevaade. Klassitsism maalikunstis ja kirjanduses. 10.klass, 24.tund. Klassitsismi instrumentaalmuusika. 10.klass, 25.tund. Uued suunad ooperis.10.klass, 26.tund. Viini klassikud. J.Haydn. Elu ja looming. 10.klass , 27.tund. 13. Haydn suri 1809. a Londonis. 10.klass, 28.tund.W.A.Mozart. Elu ja looming.10.klass, 29.tund. W.A.Mozart. Orkestri- ja kammermuusika. 10.klass, 30.tund. W.A.Mozart. Ooperid. Reekviem.10.klass, 31.tund. Ludwig van Beethoven. Elu ja looming., 32.tund. Ludwig van Beethoven. Sümfooniad., 33.tund. Ludwig van Beethoven. Klaverimuusika., 34.tund. Kordamine., 35. tund. Kordamine.
Записаться Записаться
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Язык: Pусский
Преподаватели: Irina Skorohhodova, Default Professor, Viktoria Professor
Тесты: 1
Материал урока
Записаться Записаться